Architektúra, ktorá mapuje Vaše sny
Špecialista požiarnej ochrany
- oprávnený špecialista požiarnej ochrany pre projektovanie protipožiarno bezpecnostnej projektovej dokumentácie pozemných stavieb, ktorého oprávnenie vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky
- platnost certifikátu (od/ do)   25. júna 2 013/ 2 018
Kto som
Prečo práve Ja
Kontaktujte Ma
Som absolventka SF, FA STU v Bratislave.
Moja tvorba sa zameriava na architektúru, stavitelstvo i urbanizmus.
Pri  práci sa opieram o jednoduchú, funkcnú a estetickú architektúru, s dôrazom pre vytvorenie premysleného a originálneho celku.
Ing. arch. Patrícia Valentová
+421   907 288 588
info@pdesigne.net
© 2014 pdesigne.net | Všetky práva vyhradené
Aktuálne ...
Júl 2013  spustenie web stránky