Lokalita:                         Javorec
Návrh:                                2013
Vlastník:-
Architektonická štúdia je zameraná na rekonštrukciu rodinného domu
situovaného v chránenej oblasti Malých Karpát neďaleko osady Javorec. Úlohou je vytvoriť rodinné prostredie pre súžitie 4-člennej mladej rodiny.

Pozemok je lemovaný z juhu cestnou komunikáciou a vodným tokom.  Zo severnej strany je situovaný les.  Základným pôdorysným tvarom je L-ko, ktoré
otvára svoje plochy na slnečnú stranu.

Hlavným konceptom je presvetlenie vnútorných priestorov a spätosť charakteru vily s prírodou.
 
Prvé podlažie tvorí prevažne denná prepojená časť s výnimkou spálne na južnom cípe.  Na poschodí sú dve detské izby s galériou s priehľadom na jedáleň ukončenou hudobnou miestnosťou.
Rekonštrukcia rodinný dom - I
© 2014 pdesigne.net | Všetky práva vyhradené