Územie zaoberajúce sa architektonickou štúdiou hraničí s historickou časťou mesta Bern. V blízkom okolí sú sústredené vysoké a stredné školy, čiže sa jedná o územie veľmi aktívne a rôznorodé, vďaka aj turisticky bohatej polohe.

Úlohou bolo priniesť funkciu, ktorá by
spĺňala všetky požiadavky mladej hravej
doby a vyplnila tak biele miesto dôležitého
uzla hlavného mesta.

Koncept v sebe spája prepojenie s dynamickou hrou stvárnenia objektu inšpirovaného horským terénom a funkčnými linkami prechádzajúcimi okolím využitými z preddiplomovej urbanistickej práce.


 
Lokalita:                          Bern
Návrh:                                2011
Vlastník:-                       FA STU
Hravý : Aktiv Park
Okrem športových aktivít areál ponúka množstvo relaxačných a tvorivých zón vo wellness centre, kozmetickom štúdiu a ateliéroch prepájajúcich objekt so svojim okolím. Centrálnou plochou je pláto centrálneho námestia prekrývajúce podzemné garáže určené pre rôzne spoločenské akcie.

* Na projekt dohliadala Ing.arch. Zuzana Čerešňová.
v
© 2014 pdesigne.net | Všetky práva vyhradené