Projekt vznikol na podnet mesta Detva, ktoré sa rozhodlo pre realizáciu novej mestskej plavárne na zatrávnenom rovinnom území pri letnom kúpalisku.

Pozemok je osadený na okraji mesta v zástavbe rodinných domov naväzujúci na amfiteáter využívaný pre známe folklórne detvianske slávnosti. 

Koncept stavby je postavený na jednoduchej funkčnej architektúre dotvorenej hrou materiálov, ktoré dolaďujú charakter stavby a jej napojenie na okolie.
 
Lokalita:                          Detva
Návrh:                                2011
Vlastník:-                       FA STU
Plaváreň Deva
Jedná sa hlavne o prírodné drevené obklady a perforovanú predsadenú konštrukciu, pod ktorou  sa nachádzajú presklenné plochy, ktorá má svojimi výrezmi poskytovať potrebnú intimitu podružným prevádzkam.  Okrem dominancie plaveckého bazénu tvorí centrum stavby oddychová zóna átria pre relaxačné chvíle po športových výkonoch v plávaní či posilňovaní.

* Architektonická štúdia prebiehala pod vedením Doc., Ing.arch. Peter Csellágh,PhD. na fakulte architektúry.

© 2014 pdesigne.net | Všetky práva vyhradené