Revitalizácia : Bern
Spracovanie urbanistickej štúdie hlavného mesta Bern pre rýchlo upadajúcu odstavenú časť železničného depa v centrálnej časti mesta sa stal výzvou pre podklad mojej diplomovej práce.

Hlavnými koncepčnými prvkami bolo prepojenie územia inžinierskeho charakteru s okolitými bodmi spoločenského i privátneho života.

Bolo potrebné okrem novej hodnotnej funkcie priniesť fungujúci koncept dopravy zameraný na všetky aspekty populácie (študenti, seniori, pracujúci, turisti).


Lokalita:                         Bern - Hl. železničná stanica
Návrh:                                2011
Vlastník:-                       FA STU
© 2014 pdesigne.net | Všetky práva vyhradené
Celé územie sa tvaruje hrou bodov a línií medzi prínosnými funkciami okolia pre vytvorenie plnohodnotného urbánneho priestoru.
Projekt bol vypracovaný na podnet súťaže Schindler Award ako súčasť ateliérovej práce na fakulte architektúry pod vedením Ing.arch. Zuzany Čerešňovej. Práca sa následne rozvíjala do hravého Aktiv Parku v nasledujúcej semestrálnej práci.