Revitalizácia : Slovnaft
Architektonická štúdia sa zameriava na revitalizáciu nepoužívaných odstavených plôch vo výrobnom areáli Slovnaftu.

Riešená oblasť spadá pod katastrálne územie Vlčieho Hrdla, ktoré je prímestskou časťou mesta Bratislava. Preteká ňou rameno Malý Dunaj, ktorý svojím charakterom pripomína prírodný biokoridor.  Hlavným cieľom urbanistického komplexného návrhu bolo  otvorenie areálu administratívnej zóny Slovnaftu verejnosti.

Architektúra plánovaných stavieb sa opiera o jednoduchosť geometrie a hľadá príjemné doplnenie k existujúcej zástavbe.

Územie je doplnené o chýbajúce prvky infraštruktúry podporujúce rozvoj dopravy v oblasti bývania, turizmu, školstva a práce.

*
Projekt bol vypracovaný na základe súťaže realizovanej samotným Slovnaftom v spolupráci kolegu Ing.arch. Michala Schneidera a pod odbornými konzultáciami Prof.,Ing.arch. Petrom Vodrážkom, PhD.
Lokalita:                         Bratislava- Vlčie Hrdlo
Návrh:                                2010
Vlastník:-                       FA STU
© 2014 pdesigne.net | Všetky práva vyhradené